Δημοσιεύσεις


Διάκριση: Αναστήλωση παραδοσιακού “σπηλαδιού” και μετατροπή υπόσκαφου κελαριού σε σπήλαιο-λουτρό στη Νίσυρο”, ∆ωδεκάνησα, Αρχιτέκτων Άννα Νεκταρία Χαρτοφύλη


Διάκριση και παρουσίαση στον αρχιτεκτονικό διαγωνισμό “Design Lab – Ιδανική Ανακαίνιση, χαμηλού κόστους”

http://www.designlabshow.gr/gr/past-event/13


Παραδοσιακή θερινή κατοικία στη Νίσυρο, ∆ωδεκάνησα, Αρχιτέκτων Άννα Νεκταρία Χαρτοφύλη

http://www.domes-architecture.com/gr/archive/issue_archive_article.php?objectid=1715


συμμετοχή με τον καλλιτέχνη Νίκο Χαραλαμπίδη στην Μπιενάλε Θεσαλονίκης

http://thearabguggenheim.blogspot.gr/2008/06/arab-guggenheim-museum.html

 

 

 


‘Ιαματικά Λουτρά – Πορεία εξαγνισμού στ Νίσυρο’, Άννα-Νεκταρία Χαρτοφύλη, σελ. 304-314

http://nisyriakesmeletes.gr/
http://nisyriakesmeletes.gr/images/books/17.pdf